Našim zákazníkom sa snažíme vyhovieť v akejkoľvek situácii, pokiaľ to je v našich silách.

Je to veľmi jednoduché:

1. Ak nie ste spokojný s produktom z akéhokoľvek dôvodu, môžete produkt vrátiť.  

2. Ako náhle nám kuriér doručí vrátený tovar, pošleme vám peniaze naspäť.

Kontakt:  info@patricius.sk, tel: 0948 734 437

Miesto a spôsob uplatnenia reklamácie

Reklamáciu je možné uplatniť písomnou formou e-mailom, poštou, faxom alebo na adrese Patricius.sk, Rastislavová 100, 040 01 Košice, info@patricius.sk, tel: 0948 734 437

Reklamovaný tovar je možné doručiť osobne, Slovenskou poštou alebo kuriérskou spoločnosťou. Pri reklamáciách dobierky nepreberáme. Súčasťou reklamácie musí byť písomný popis vád, ktoré sú predmetom reklamácie a doklad o kúpe tovaru - faktúra, záručný list alebo poštová doručenka. Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) vždy postačuje jeden z uvedených dokladov.

Reklamačné konanie začína dňom, kedy sú splnené kumulatívne všetky nasledujúce podmienky:

a)   doručenie Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu,

b)   doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu;

POSTUP VÝMENY PRODUKTU

Ak vám produkt nevyhovuje a potrebovali by ste ho vymeniť za iný, je potrebné ho nepoškodený zaslať do 30 dní späť. Pošlite nám ho na adresu: Patricius.sk, Rastislavová 100, 040 01 KošiceDo obsahu balíka vložte sprievodný list v ktorom bude uvedené aký tovar odosielate na výmenu a za aký produkt ho žiadate vymeniť. Rovnako tam bude uvedené aj číslo objednávky, prípadne faktúry. Ak žiadate tovar vymeniť za produkty v nižšej hodnote je potrebné do sprievodného listu pripísať aj číslo účtu v tvare IBAN, kde vám peňažný rozdiel zašleme. Ak žiadate o výmenu produktov vo vyššej hodnote ako hodnota pôvodného produktu nový tovar vám bude zaslaný na dobierku v sume rozdielu. Pre správne posúdenie je nutné, aby bol reklamovaný tovar čistý, kompletný a v súlade s hygienickými predpismi alebo všeobecnými hygienickými zásadami. Kupujúci je povinný pri používaní tovaru dodržiavať okrem všeobecne známych pravidiel, rovnako aj podmienky stanovené pre používanie tovaru v záručnom liste alebo v návode na použitie, užívať a ošetrovať tovar v súlade s jeho prirodzenou životnosťou.

POSTUP REKLAMÁCIE PRODUKTU

Ak chcete produkt vrátiť, je možné ho nepoškodený zaslať do 30 dní späť. Pošlite nám ho na adresu: Patricius.sk, Rastislavová 100, 040 01 Košice. Tovar je potrebné dôkladne zabaliť, aby pri preprave nedošlo k jeho poškodeniu. Do obsahu balíka vložte formulár pre vrátenie tovaru, ktorý je súčasťou každého balíka. Ak by z nejakých príčin balík neobsahoval formulár pre vrátenie tovaru môžete si ho cez email ahoj@emi.sk vyžiadať, prípadne doložiť iba sprievodný list v ktorom bude uvedené aký tovar posielate späť, číslo objednávky, dôvod vrátenia tovaru a číslo účtu v tvare IBAN. Pre správne posúdenie je nutné, aby bol reklamovaný tovar čistý, kompletný a v súlade s hygienickými predpismi alebo všeobecnými hygienickými zásadami. Kupujúci je povinný pri používaní tovaru dodržiavať okrem všeobecne známych pravidiel, rovnako aj podmienky stanovené pre používanie tovaru v záručnom liste alebo v návode na použitie, užívať a ošetrovať tovar v súlade s jeho prirodzenou životnosťou. Po prevzatí balíka, čím skôr vykonáme náhradu.