Patricius.sk - Sme firma zaoberajúca sa predajom bytového, hotelového a reštauračného textilu ubytovacím zariadeniam. Viac ako 90% ponúkaného sortimentu je vyrobeného na Slovensku. Našou prednosťou je výroba na mieru.

Kontaktné údaje

Ing. Patrik Kniš - konateľ
patrik.knis@gmail.com
+421 911 484 377

Marek Michalko - asistent predaja
info@patricius.sk
+421 919 078 221

Katarína Ničová - asistent predaja
info@patricius.sk
+421 948 734 437

Kamenná prevádzka

Rastislavova 100
040 01 Košice
Slovensko

Zodpovedný vedúci: p. Patrik Kniš

Otváracie hodiny:
Pondelok - piatok: 8:00 – 16:30
Sobota a nedeľa: zatvorené

Fakturačné údaje

Obchodné meno: Patricius.sk s.r.o., r. s. p.
Sídlo spoločnosti: Rastislavova 100, 040 01 Košice

IČO: 50760815
IČ DPH: SK2120504749 (platiteľ DPH)

Spoločnosť zapísaná dňa 04.05.2017 v Obchodnom registri, vedenom Mestským súdom Košice, oddiel Sro, vložka 41379/V.

Bankové spojenie
Peňažný ústav: Československá obchodná banka, a.s.
IBAN: SK96 7500 0000 0040 2458 0407
BIC (SWIFT): CEKOSKBX
Číslo účtu: 4024580407 / 7500

Orgán dozoru

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Košický kraj
Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65 Košice 1, Slovensko

Telefón: +421 55 729 07 05
E-mail: ke@soi.sk
Podávanie podnetov: www.soi.sk

Kontaktujte nás

nepovinný údaj